Kropení betonu

Kropení betonu

Kropení betonu je využíváno zejména při výstavbě nových komunikací a demoličních prací.