Údržba a úklid komunikací

Údržba a úklid komunikací 

Pro dokonalý úklid komunikací je vždy potřeba zajistit součinnost kropícího a samosběrného vozu. 

Veškeré práce provádíme vlastními samosběrnými a kropicími vozy. Stroje obsluhuje vyškolený personál. Práce provádíme bez subdodavatelů.