Dovoz vody

Dovoz vody

Tato služba se provádí speciálními cisternami, které jsou vybaveny vysokotlakými čerpadly. Pro dovoz vody využíváme cisterny o objemu 7m3 vody.