O nás

ESPE CZ s.r.o.

Společnost ESPE CZ s.r.o. je firma zabývající se činností v oblasti komunálních služeb. Od svého vzniku v roce 2000 působila na trhu jako sdružení podnikatelů. V prosinci roku 2003 se transformovala na společnost s ručením omezeným pod názvem ESPE CZ s.r.o.

03: Samosběrný vůz

Aktivitami společnosti ESPE CZ s.r.o. jsou:

 • strojní zametání samosběrnými vozy
 • kropení a tlakové splachování včetně vysokotlakového splachování
 • mytí znečištěných komunikací
 • promptní úklid znečištěných vozovek stavební či zemědělskou činností
 • kropení vozovek
 • zvlhčování vzduchu tlakovým rozmlžováním
 • napouštění bazénů, kašen, studní, aj.
 • zavlažování zeleně ( zalévání travnatých ploch, stromů, aj.)
 • proplachy kanalizací
 • dovoz vody a zajištění služeb pro filmový průmysl

Služby, které nabízíme jsou určeny nejen pro "velké organizace", ale i pro malé a střední podnikatele, městské části i obce, stavebníky i soukromé osoby . Převážná část našich zakázek je zaměřena na strojní úklid stavenišť a jejich příjezdových komunikací. Realizace úklidu je prováděna kropicími vozy, samosběrnými vozy nebo kombinací kropicích a samosběrných vozů.

Při realizaci zakázek důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti práce našich pracovníků, upřednostňujeme kvalitu poskytovaných služeb z pohledu rychlosti a jakosti. Veškeré tyto činnosti zabezpečujeme vždy v souladu s platnými legislativními předpisy, obecně závaznými předpisy, normami, jinými dalšími požadavky státní správy a požadavky zákazníka.

Veškeré práce provádíme vlastními kropicími a samosběrnými vozy a svými vyškolenými pracovníky bez jakýchkoliv subdodavatelů.

02: Kropička04: Naše vozy

Záměry firmy

 • Záměrem firmy je nabízet zákazníkům vždy služby zajišťující splnění jejich požadavků v té nejvyšší možné kvalitě, za rozumnou cenu a v odpovídajících termínech.
 • Snahou firmy je cílené rozvíjení technického i materiálního vybavení.
 • Naše společnost vykonává veškeré činnosti v souladu s požadavky zákazníka, platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů, norem a jiných dalších požadavků státní správy.
 • Garantujeme zabezpečení kontroly jakosti poskytovaných služeb.
 • Usilujeme o spokojenost a plnění potřeb zaměstnanců, zajišťujeme trvalý rozvoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cílem těchto kroků je jednoznačné a dlouhodobé profilování firmy jako profesionálního partnera v oblasti komunálních služeb. Věříme, že všechny naše aktivity dokonale uspokojí nejen naše zákazníky, ale i zaměstnance a společně tak dosáhneme ještě lepších obchodních výsledků.

Naše vize:

Být viditelnou společností na trhu - být zákazníkova první volba.