Služby

Profesionální úklid komunikací

Naše společnost využívá zkušenosti s úklidem zájmových lokalit. Úklid zajišťujeme pomocí technologie kombinovaného čištění tj. samosběrnými a kropícími vozy, kdy je strojová práce doplňována ručním úklidem v místech, která jsou strojem nedostupná, pomocí technologie vap.

K úklidu využíváme strojní otočné kartáče a smetáky. Strojní otočné kartáče pracují pod vodní mlhou (eliminace prašnosti).

Naše společnost je vybavena nejmodernější technikou samosběrných a kropících vozů. Splach je řešen pomocí tlakové vody. Tato služba se provádí speciálními cisternami vybavenými vysokotlakými čerpadly. Dávkování tlaku vody z cisterny v tryskách je voleno s ohledem na plochu, na které je úklid prováděn.

Činnosti střediska:

  • strojní metení samosběrnými vozy
  • mytí komunikací kropicími vozy vybavených vysokotlakou lištou a vapkou
  • kropení vozovek
  • dovoz vody
  • zajišťování letní pohotovosti na komunikacích

Dovoz pitné vody

Naše společnost se zabývá dovážením pitné vody do bazénů, jezírek, studní a nádrží.

Dále zajišťujeme tyto služby:

  • zavlažování travnatých ploch
  • kropení stromů, stromků, keřů
  • zavlažování zahrad a parků

Nabízíme služby v oblasti úklidu všeho druhu s maximálními nároky na čistotu prostředí, a to až do nejvyšší třídy čistoty. Naše společnost je připravena pružně reagovat i na mimořádné požadavky klientů.